Contractmanagement

E-mailadres

Met het sluiten van een overeenkomst met een leverancier of welzijnsinstelling is het werk niet afgerond, maar begint het pas echt. Want doet de gecontracteerde partij ook daadwerkelijk wat er is afgesproken? Managementinformatie en controle zijn goed, maar het vraagt ook om investeren in de relatie. Dit is dan ook kenmerkend voor onze aanpak. Wij helpen u en uw gecontracteerde relatie met het bereiken van de vooraf gestelde doelen. Daarbij is het begrijpen van elkaars belangen van groot belang. Wij ondersteunen bij het opbouwen van de relatie zodat u in vertrouwen kunt samenwerken.