Organisatieontwikkeling

E-mailadres

De ontwikkelingen op het gebied van de Wmo en

AWBZ staan niet stil. Uw organisatie dus ook niet. Voordurend moet u inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit vraag om een flexibele organisatie. Door onze ruime ervaring met de uitvoering van de Wmo en AWBZ indicatiestelling, zijn wij in staat processen binnen uw organisatie te analyseren en te optimaliseren. Het resultaat is een efficiënter, doelmatiger en zo eenvoudig mogelijk (geautomatiseerd) werkproces. Door bijvoorbeeld aanmelding en vraagverheldering de aandacht te geven die het verdient, blijven alleen de echte ondersteuningsvragen over. Dit bespaart uiteindelijk tijd en geld.

 

Kostenbesparing wordt een steeds belangrijker thema. Het succes van dergelijke maatregelen wordt voor een groot deel bepaald door hoe uw medewerkers hiermee omgaan en of ze in staat zijn soms pijnlijke maatregelen uit te leggen aan de cliënt. Door onze achtergrond als indicatieadviseur hebben wij als geen ander oog voor wat mensen nodig hebben. Ook in veranderprocessen binnen een organisatie vinden wij aandacht hiervoor van groot belang. Alleen zo creëert u draagvlak voor veranderingen. Wij begeleiden niet alleen de verandering van het proces, maar ook de mensen die het proces uitvoeren. Hieronder verstaan wij ook toetsing van en kwaliteitsadvies over het door uw medewerkers geleverde werk.