Beleidsadvies

E-mailadres

De visie achter de Wmo vraagt van gemeenten dat ze zich omvormen van een uitvoerende naar een regisserende organisatie. Goede samenwerking met partners in het veld van zorg en welzijn wordt steeds belangrijker. De individuele voorziening is niet langer het doel maar slechts een van de middelen tot participatie. Deze ontwikkelingen vragen om een ander en meer compensatiegericht beleid. In samenwerking met ervaren beleidsadviseurs helpen wij uw organisatie bij het ontwikkelen van beleid. Wij doen dit met een praktische insteek. Natuurlijk ondersteunen wij bij het formuleren van beleid. Maar wij gaan een stap verder: concrete afspraken met partners of het leren werken met nieuwe beleidsregels is wat ons betreft onderdeel van de beleidsontwikkeling. Immers, papieren beleid moet in de praktijk ook echt werken!