Indicatiestelling

E-mailadres

Nadat door

vraagverheldering is vastgesteld of er

 

een geïndiceerde voorziening nodig is, wordt bepaald wat de goedkoopste en meest adequate oplossing is waarmee de cliënt voldoende gecompenseerd wordt in zijn of haar participatieprobleem. Zo nodig en mogelijk houden we rekening met wensen en persoonskenmerken. Wij stellen een gedetailleerd programma van eisen op waaraan de voorziening moet voldoen, indien gewenst inclusief technische specificaties of een bouwkundig advies. Ook kunnen wij vanuit onze paramedische achtergrond een passing uitvoeren. Daarbij is aandacht voor noodzakelijk maatwerk dat eventueel nodig is om een optimaal resultaat te bereiken. Uiteraard verliezen wij daarbij het uitgangspunt 'adequaat maar goedkoop' niet uit het oog.